Home   Gwybodaeth yn Gymraeg

Gwybodaeth yn Gymraeg

Dyddiau yma, mae’n anodd ddarganfod cwmni sy’n gynnig swydd yn y Gymraeg. Lwcus i chi, mae gynon ni’r pobl reit i’r swydd. Dyma tudalennau wedi eu cyfieuthi am sicrhau dealltwriaeth ymysg bob athro, plentyn, rhiant neu gwarcheidwad.

Tudalen: Y 5 Camau Hawdd

Mae Rags2Riches4Schools yn gynnig gwasanaeth gyfan gwbl yn rhad ac am ddim. Rydyn ni’n helpu’r amgylchedd yr un pryd â codi arian am eich hysgol. Mae’n siawns i ddangos i blant y pwysigrwydd o ailgylchu, ac hefyd sut i weithio fel tîm.

Gan cynnyg 50 ceiniog y cilo, dyma siawns i eich hysgol derbynnu yr arian mae’n haeddu. Prynnodd ysgolion eraill pethau ardderchog gyda’u arian, er enghraifft manau chwarae newydd, peiriannau bwyd iachus neu hyd yn oed planhigion a blodau am prydferthu yr adeilad. Mae’r cynllun yma hefyd yn cyfrannu tuag at baner “Eco-Schools”. Oes angen rhesymau eraill?!

Mae’r proses yn hawdd:

  1. Trefnwch dyddiad cyfleus i bawb trwy alw 01633 235923.
  2. Derbynwch paced media i hysbysebu’r digwyddiad.
  3. Bydd ein criw yn pigo lan eich casgliad ar y dyddiad cywir.
  4. Eich bagiau yn cael eu pwyso ar y man at eich hysgol.
  5. Ydym yn anelu at dalu o fewn wythnos.*

Pacedu media yn cynnwys ticedi gwybodaeth i ddosbarthu i’r blant a rhoi lan o gwmpas yr adeilad. Mae bagiau blastig yn dod gyda’r pac efo “Rags2Riches4Schools” ar y flaen. Rhain yn rhad ac am ddim.

*Fel arfer, rydym yn anelu at dalu o fewn ychydig wythnosau, gan ein bod yn mynd yn brysur iawn yn ystod yr adegau prysuraf bod taliadau yn cymryd ychydig yn hwy. Noder hefyd, ni fydd sieciau yn cael eu hanfon yn ystod gwyliau’r ysgol, gan y bydd llawer yn cael eu dychwelyd gan y swyddfa bost fel safle anhygyrch.

Dyma 5 mwy awgrymiadau opsiynnol iddoch chi dilyn:

  1. Hysbysebu’r digwyddiad o fewn cylchlythur ar ddechrau’r blwyddyn.
  2. Danfon negeseuon i rhieni trwy tecst neu e-bost 3 wythnos cyn.
  3. Rhoi posteri o gwmpas eich hysgol.
  4. Dosbarthu bagiau a ticedi gwybodaeth mewn gwasanaeth.
  5. Gadewch i’r PTA helpu gyda’u adnoddau.

Os hoffech chi clywed mwy gwybodaeth, os gwelwch yn dda rhoch ffôn i 01633 235923 neu danfon neges e-bost i Office@Rags2Riches4Schools.co.uk. Diolch.

Tudalen: Pethau ni’n Casglu

Dillad: Dillad Babanod, dillad plant, dillad oedolion.

Ategolion: Ysgudiau (mewn parau wedi tynnu da’n gilydd), dillad isaf newydd, beltiau, hetiau, sgarfiau, bagiau, teits, menig, waledi/pyrsiau, teits, teis.

Arall: Tegannau llyfn, gemwaith, sbectol, ymbarelau, ci phob, tawelau, dillad gwely a lleiniau cartref.

P’un a clirio eich cwpwrdd, eich plant yn tyfu allan o’i dillad, neu hyf yn oed os hoffech siawns i godi arian am eich hysgol leol o fewn y cymuned, pam nid ystyried gweithio gydag Rags2Riches4Schools i godi arian?