Home   Posts   Best of luck to everyone at the Urdd.

Best of luck to everyone at the Urdd.

header_generic-fThe ‘Maes’ – Eisteddfod Site

The location for the 2013 Urdd National Eisteddfod is Cilwendeg Farm near Boncath.

The Eisteddfod last visited the area eighteen years ago in 1995, where it was situated on exactly the same site! The dates for this year are between 27 May – 1 June.

 

Lleoliad Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 yw ar fferm Cilwendeg ger Boncath.

Dyma oedd lleoliad maes Eisteddfod yr Urdd  nol yn 1995, ac mae’n anodd credu bod hynny ddeunaw mlynedd yn ol! – Y dyddiadau ar gyfer eleni yw rhwng 27 Mai – 1 Mehefin.

 

Best of luck to everyone competing in the URDD this week and hope you all enjoy the wonderful atmosphere.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn yr Urdd yr wythnos hon ac yn gobeithio y byddwch i gyd yn mwynhau awyrgylch gwych.

 

 

 

 

Leave a Reply